Hazırlık Okulu (İngilizce) zorunlu mu?

Hazırlık Okulunda % 90, bölümde ise %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.