Genel Bilgi

Çağ Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla ve 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları'na ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.

Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu (MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Ayrıca, 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.

Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan ve eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi; bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova'nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi'nin ilk Vakıf Üniversitesi olup 2005 yılından sonra bağışlanan alanlarla yerleşke alanı 520.000 m2 seviyesine ulaşmıştır.

Üniversite eğitim-öğretime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğretim elemanı sayısı 250’ye yükselmiştir.

Her yıl Üniversitemizde yenileştirme faaliyetleri olarak ilave inşaatların yapılması yanında, gelecek yıllar için de yeni inşaat yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.

Akademik alanda yapılan çalışmalar da hızlı bir gelişme göstermiştir.

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerin isteği, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı üzerine Meslek Yüksekokulunda İngilizce öğretiminden Türkçe öğretimine geçilmiştir. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmeleri mümkündür. Dersler Üniversitemizde Hukuk Fakültesinde %30 oranında İngilizce destekli, İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinde (Türk Dili ve Edebiyatı hariç) tümüyle İngilizce olarak verilmektedir.

Kampüsümüz güvenlik ve emniyet açısından 24 saat çalışan Kamera İzleme Merkeziyle kontrol altına alınmıştır. Çevre düzenlemeleri yapılarak yerleşke genel görünüm açısından peyzaj mimarisine uygun olarak geliştirilmiş; kolaylık tesislerinde ve ulaşım hizmetlerinde öğrencilere ve üniversite personeline sağlanan olanaklar iyileştirilmiştir

Çağ Üniversitesi fiziksel alt yapı olanakları, dinamik akademik programları ve bu programları yeterlilikle uygulayan öğretim üyesi ve elemanlarıyla; dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış, "yaşama hazır bireyler yetiştirme ve toplumsal gelişime öncülük etme" misyonunu gerçekleştirme çabalarını heyecanla ve başarıyla sürdürmektedir.