DGS ile gelen öğrencilerin bursluluk süresi kaç yıldır?

Hazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınıftan itibaren geçen süredir.