Bursluluk durumu nedir? Burs kesilme koşulu nelerdir?

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yemek, ulaşım, barınma, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

Üniversitemiz karşılıksız ve kesintisiz burs olanakları sunmaktadır. Burslar, her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi fakültelerde (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hariç), Hazırlık+ 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü hariç) 2 yıldır.

Yasal öğrenim süresinin sona ermesi, her yarıyıl öğrenim kaydının yenilenmemesi, devamsızlık (NA) nedeniyle öğrencinin dersten başarısız sayılması, Disiplin Yönetmeliğine göre 'Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası' almış olması halinde bursu kesilir. Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.